วัยอนุบาล เด็กวัยเรียน เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล

พ่อแม่ต้องอดทนต่ออารมณ์ด้านลบของลูกให้ได้ By พญ.สาริณี

พ่อแม่ต้องอดทนต่ออารมณ์ด้านลบของลูกให้ได้ By พญ.สาริณี 28 มีนาคม 2018
ค่อยๆ ฝึกตัวเองให้มีจิตใจเข้มแข็ง อดทนต่ออารมณ์ด้านลบ
To access this post, you must purchase สมัครสมาชิก.