วัยรุ่น วัยอนุบาล หลักคิดการใช้ชีวิต เด็กวัยเรียน เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล เล่าเรื่อง

ไม่ยอมจ่ายวันนี้ วันหน้าก็ต้องจ่ายอยู่ดี By พญ.สาริณี

ไม่ยอมจ่ายวันนี้ วันหน้าก็ต้องจ่ายอยู่ดี By พญ.สาริณี 1 สิงหาคม 2018
ถ้าท่านไม่ยอมจ่ายวันนี้ วันหน้าท่านก็ต้องตามไปจ่ายอยู่ดี
To access this post, you must purchase สมัครสมาชิก.