วัยอนุบาล เด็กวัยเรียน เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล

เด็กโตมายังไงก็เข้าใจว่าอย่างนั้นคือปกติ By พญ.สาริณี

เด็กโตมายังไงก็เข้าใจว่าอย่างนั้นคือปกติ By พญ.สาริณี 28 มีนาคม 2020
สิ่งที่ท่านโปรแกรมลงไปในตัวตนของลูกทุกวันๆ ยังไงมันต้องอยู่ในตัวพวกเขา
To access this post, you must purchase สมัครสมาชิก.