การเงินของครอบครัว เล่าเรื่อง

ถ้าจองซื้อ PTTOR ไปแล้ว ควรทำยังไงต่อ By นพ.อิทธิฤทธิ์