ทั่วไป เล่าเรื่อง

อย่ารีบเป็นภาระของใครเร็วเกินไป By นพ.อิทธิฤทธิ์