วัยอนุบาล เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล

หัวใจสำคัญของการฝึกลูกทุกเรื่อง คือต้องคงความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ให้ได้ By พญ.สาริณี

หัวใจสำคัญของการฝึกลูกทุกเรื่อง คือต้องคงความสัมพันธ์อันดีเอาไว้ให้ได้ By พญ.สาริณี 26 ตุลาคม 2021
ยืนยันอย่างหนักแน่นอีกครั้งว่า ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
To access this post, you must purchase สมัครสมาชิก.