ทั่วไป วัยรุ่น วัยอนุบาล หลักคิดการใช้ชีวิต เด็กวัยเรียน เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล

“เพื่อน” เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้  By พญ.สาริณี

“เพื่อน” เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้  By พญ.สาริณี 7 มิถุนายน 2022
ถ้าพ่อแม่มีความรู้เรื่องนี้กระจ่างแจ้ง ท่านจะปฏิบัติกับลูกอย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
To access this post, you must purchase สมัครสมาชิก.