ทั่วไป เล่าเรื่อง

ถอดบทเรียนการลดราคาน้ำมัน By นพ.อิทธิฤทธิ์