เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล

อย่าเอาความเหนื่อยจากนอกบ้านมาลงกับคนในบ้าน By พญ.สาริณี

เด็กทุกคนต้องการความรัก ความเมตตา เมื่อพวกเขาได้รับจนจุใจเมื่อไหร่ เขาจะตอบแทนท่านอย่างเต็มเปี่ยมเช่นกัน