เด็กวัยเรียน

ที่ชีวิตเหมือนเดินบนขวากหนามตลอดเวลา เพราะเข้าใจความจริงของชีวิตน้อยเกินไป By พญ.สาริณี

หวังว่าประสบการณ์ของครอบครัวนี้ ที่หมอนำมาถอดบทเรียนให้ทุกท่านได้อ่าน คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน