การเงินของครอบครัว

เมื่อเป้าหมายเรื่องเงินชัดเจน ชีวิตจะต่างจากตอนเป้าหมายเบลอๆอย่างยิ่ง Byนพ.อิทธิฤทธิ์

กินอยู่ต่ำกว่าฐานะ ไม่สร้างหนี้อะไร ใช้จ่ายอย่างฉลาด เก็บเงินให้อยู่ ทำมันให้งอกเงยเป็น