Featured

วิธีสอนให้พี่น้องรักกัน ในแบบฉบับของหมอสองคน By พญ.สาริณี

มาถึงวันนี้หมอคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ความผูกพัน สามัคคีปรองดองของลูกชายทั้งสอง นำความสุข ความรื่นรมย์ในจิตใจ รวมไปถึงความสงบภายในครอบครัว