สุขภาพ

เรื่องพื้นๆ ที่พ่อแม่ช่วยให้ลูกมีสุขภาพกายใจดีขึ้นได้ แต่กลับละเลย By พญ.สาริณี

สุขภาพกายใจของลูกจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพียงแค่พ่อแม่ตั้งใจทำเรื่องพื้นๆ เหล่านี้ให้ออกมาดี