ความสัมพันธ์ชีวิตคู่

อดีตคู่สมรสมีหน้าที่ต้อง “ช่วยเหลือกันและกัน” ให้อีกฝ่ายไม่หายไปจากชีวิตของลูก By พญ.สาริณี

บทความของวันนี้ จะช่วยให้ท่านสมาชิกที่ตัดสินใจแยกทางกับคู่สมรสไปแล้ว ได้ตระหนักถึง “ใจของคนเป็นลูก”