การเรียนและสอบแข่งขัน

แม่จะสอนหนังสือให้ ลูกทำท่าไม่พอใจ ไม่อยากเรียน By พญ.สาริณี

เน้นไปที่การเรียนเป็น เรียนแล้วมีความสุขตามสมควร ไม่หลีกเลี่ยง ไม่โกรธเกลียดการเรียน มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน