การเรียนและสอบแข่งขัน

ระบบการศึกษามีอิทธิพลกับเด็ก น้อยกว่าการหล่อหลอมจากครอบครัว แบบเทียบกันไม่ติดเลย By พญ.สาริณี

จงยุ่งอยู่กับเรื่องที่ in control และเลิกสนใจเรื่องที่ out of control แล้วชีวิตจะมีแต่เรื่องดีๆ