วัยรุ่น

พ่อแม่ต้องยั้งความโกรธของตัวเอง เพื่อลูกรักจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาที่ไหน By นพ.อิทธิฤทธิ์

ท่านที่เป็นพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเต็มๆ เพราะท่านเป็นตัวอย่างไม่ดีทำให้ลูกเห็น