วัยรุ่น

ลูกขอเอาเงินเก็บไปซื้อมือถือ พ่อแม่ควรอนุญาตหรือปฏิเสธ By พญ.สาริณี

ข้อมูลที่ตั้งใจกลั่นออกมามอบให้ทุกท่านในวันนี้ จะพอนำไปประกอบการตัดสินใจ “เลือก” ว่าท่านจะเดินไปทางไหน

ชีวิตลูกจะเสียหาย ถ้าพ่อแม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายจนเกินพอดี By พญ.สาริณี

ท่านต้องไว้ใจ เชื่อใจ ให้ลูกได้ทำสิ่งที่เด็กวัยเดียวกับลูกเขาทำกัน มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็แค่ค่อยๆ แก้ไขกันไป