หลักคิดการใช้ชีวิต

ลูกขอเอาเงินเก็บไปซื้อมือถือ พ่อแม่ควรอนุญาตหรือปฏิเสธ By พญ.สาริณี

ข้อมูลที่ตั้งใจกลั่นออกมามอบให้ทุกท่านในวันนี้ จะพอนำไปประกอบการตัดสินใจ “เลือก” ว่าท่านจะเดินไปทางไหน