แจ้งชำระเงิน

บัญชีที่โอนเงิน *

วันเดือนปีที่ชำระเงิน (เช่น 19/05/2559) *

เวลาที่ชำระเงิน (โดยประมาณ) *

จำนวนเงิน *

หมายเลขใบสั่งซื้อ *

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ *

อีเมล์

ท่านจะได้รับยืนยันการเป็นสมาชิกผ่าน SMS ของเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้