อยากให้เรื่องอะไรๆดีขึ้น จงให้ก่อนอย่างไม่มีเงื่อนไข By นพ.อิทธิฤทธิ์

ชีวิตคู่เป็นอะไรที่ต้องทุ่มเท ทุ่มใจ  ไวต่อความรู้สึกของอีกฝ่าย ต้องทำแต่ละวันให้ดี มีความรู้ในเรื่องต่างๆ