ลูกต้องการความสนใจจากพ่อแม่เยอะเกิน รวมไปถึงจากคนอื่นด้วย ต้องแก้ไขอย่างไร By พญ.สาริณี

ท่านคงไม่มีทางเลือกอื่นให้ใช้แล้ว นอกจากทำในสิ่งที่หมอเพิ่งบอกจบไป ทำไปเรื่อยๆ ให้นานเพียงพอ