อยากให้ลูกเรียนดี ต้องทำให้ลูกรับรู้ว่าเค้าฉลาด และต้องมีหลักฐานมายืนยัน By นพ.อิทธิฤทธิ์

ถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในตัวลูกมากเท่าไหร่ ลูกๆก็จะยิ่งประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้น