ของเล่นที่สนุกที่สุดของเด็กเล็กคือพ่อแม่ ของเล่นที่ดีที่สุดของเด็กโตคือพี่หรือน้องของเขา By พญ.สาริณี

หมอคาดหวังว่าข้อมูลส่วนตัวภายในครอบครัว อาจเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจของพ่อแม่สักคู่ได้