ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน จนถึงก่อนเข้านอน สำคัญกับลูกเป็นอย่างยิ่ง   By พญ.สาริณี

พ่อแม่จำนวนมากจริงๆ พาลูกมาปรึกษา เพราะ “ไม่เข้าใจ” อย่างรุนแรงว่า ทำไมลูกมีพฤติกรรมไม่น่ารัก อารมณ์ไม่ค่อยจะดี การเรียนก็ดูเหมือนแย่ลง